15,6 °C

Grafy

Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice