17,1 °C

Grafy

Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice