32,5 °C

Grafy

Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice