N/A

Grafy

Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice