-1,8 °C

Reporty

Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice