4,0 °C

Reporty

Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice