5,7 °C

Reporty

Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice